สำนักงานบัญชี เชียงใหม่ สำนักงานบัญชีเชียงใหม่ รับทำบัญชี ปรึกาาทำบัญชี ในจังหวัดเชียงใหม่
Northern Adviser - Improving Your Business Profit.
 
     

Northern Adviser

สำนักงานที่ปรึกษาและการบัญชี
บจก. นอร์ทเทิร์น แอดไวเซอร์

HQ : 499/164 ม.4 ต.สันทรายน้อย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

BR : 213/1 P&S Mansion 2
ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Tel : 081 960 0093
Fax : 053 401 111

e-mail : info@NorthernAdviser.com


 
Northern Adviser - Services

บริการด้านบัญชี - (Accounting Services )

 • Accounting system set up.
 • Accounting software implementation.
 • Accounting database transfer.
 • Computerized book-keeping and corporate tax filling.
 • Practical Internal control system.
 • Management reporting.
 • Information reporting.
 • Financial Planning & budgeting.


บริการด้านภาษี - (Tax services and Tax planning)

 • Build sustainable tax strategies based on technical, practical, commercial and industrial knowledge.
 • Support full or partial VAT compliance outsourcing.
 • Supports you in managing your relationships with tax authorities effectively.

Sample Monthly Reports

บริการด้านตรวจสอบและควบคุมภายใน - (Audit / Internal Control Audit)

 • Statutory audits and review of financial statements regulated by regulatory bodies.
 • IFRS audits and reviews.
 • Audits and reviews of consolidation reporting packages.
 • Reviews of prospective financial information and budgets.
 • Audits for other special reports.
 • Internal control reviews and advice.
 • Advisory services related to finance, accounting, and financial reporting.
งานด้านพนักงาน ประกันสังคม และกองทุนทดแทน - ( Employees , Social security & Compensation fund)
 • Register for social security and compensation fund.
 • Update tax and social security data.
 • Manage withholding tax and monthly social security payment.
 • Prepare tax form for individual employee.

บริการจดทะเบียนธุรกิจ - (Business Registrations)

 • Register a company, a partnership, a shop or a juristic person.
 • Update the registration data.
 • Increase/ decrease fund.
 • Register for out of business
 • Register Import / Export card.

งานด้านสารสนเทศ - (Information Technology System)

 • Accounting Software
 • Computer Security and Controls Reviews
 • System Design and Implementation
   
   
Copyright (c) 2011, Northern Adviser. All Right Reserved. Sitemap.