เทคนิคการตรวจสอบภายใน

Thumbnail Image Table
ia001.jpg
27/02/10 12:57:05
Size (KB)  :  69 KB
ia002.jpg
27/02/10 12:56:56
Size (KB)  :  81 KB
ia003.jpg
27/02/10 12:57:01
Size (KB)  :  101 KB
ia004.jpg
27/02/10 12:57:01
Size (KB)  :  92 KB
ia005.jpg
27/02/10 12:56:57
Size (KB)  :  69 KB
ia006.jpg
27/02/10 12:56:57
Size (KB)  :  84 KB
ia008.jpg
27/02/10 12:56:58
Size (KB)  :  64 KB
ia009.jpg
27/02/10 12:57:01
Size (KB)  :  82 KB
ia010.jpg
27/02/10 12:57:02
Size (KB)  :  77 KB
ia011.jpg
27/02/10 12:57:02
Size (KB)  :  92 KB
Pages:     1